Bestuur

Het bestuur van onze club bestaat uit 5 leden en vergadert ongeveer 1 keer per maand. Eén keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarvoor alle leden uitgenodigd worden. Als er tussentijds belangrijke zaken zijn die voorgelegd moeten worden aan de leden van onze club, dan organiseert het bestuur een extra vergadering. Het bestuur zorgt bijvoorbeeld voor een goed beheer van de financiën, goede faciliteiten voor de leden en overleg met de gemeente. Heb je vragen aan het bestuur? Onder de foto vind je de contactgegevens van de leden.

 

.